Over HartWerk 


Hallo! Mijn naam is Stefanie van Schaik. In 1989 heb ik de opleiding Maatschappelijk Werk afgerond. Binnen de opleiding van toen was er nadrukkelijk aandacht voor de mogelijkheid dat persoonlijke problemen een oorzaak konden hebben in maatschappelijke ontwikkelingen. In de huidige tijd lijkt hier minder aandacht voor te zijn. Persoonlijk vind ik het zinvol wel oog voor deze mogelijkheid te hebben, het geeft de cliënt een terechte reden om milder naar zichzelf te kijken.

Sinds mijn opleiding heb ik in verschillende sectoren binnen de hulpverlening gewerkt. De afgelopen 12 jaar was ik als ambulant begeleider werkzaam waarbij de ondersteuning plaatsvindt in de directe leefomgeving van de cliënt. De ondersteuning kan betrekking hebben op verschillende leefgebieden zoals onder andere psychische disbalans, financiën, dagbesteding en praktisch functioneren. De mogelijkheid om voor mezelf te beginnen kwam onlangs op mijn pad en deze uitdaging heb ik met beide handen aangegrepen. De zelfstandigheid en onafhankelijkheid die hiermee gepaard gaan passen bij mij als persoon.